Nasze zespoły

Zbierają informacje i dane potrzebne do oceny rynków międzynarodowych, identyfikacji zagrożeń i możliwości biznesowych, planowania strategicznego, podejmowania pewnych decyzji handlowych, transportowych, inwestycyjnych oraz zapewnienia długoterminowej konkurecyjności na rynku naszym klientom.

World Trade Service

World Trade Service zajmuje się opracowywaniem szczegółowych baz danych oraz prognoz i analiz dotyczących światowego handlu i przewozu ładunków.

Value Added Data

Value Added Data zajmuje się opracowywaniem modeli i prognoz ekonomicznych dla krajów na całym świecie, opracowuje różnego rodzaju analizy i porównania wskaźników gospodarczych.

Global Operations Team

Global Operations Team jest jedną z operacyjnych grup w dziale Economics & Country Risks, która powstała z myślą o poprawianiu jakości i systematyczności danych w bankach historycznych.

Data Operations

Zespół Data Operations podzielony jest na regiony Middle East & Africa oraz Europe. Jesteśmy zespołami operacyjnymi, zajmujemy się wyszukiwaniem, dodawaniem i aktualizowaniem danych makroekonomicznych.

Life Sciences

Zespół Life Sciences zajmuje się zarządzaniem światową bazą danych z rynku produktów farmaceutycznych.

Nasz proces